top of page

Yan Enot

Čiernobiele a farebné realistické tetovanie.

Lokácia a certifikácia: Praha, Česká republika.

Vzdelanie a koníček

Prvým umeleckým smerom, ktorý Ján začal ovládať ešte v 9. triede základnej školy, bolo umenie pouličných graffiti. Yan bol unesený výtvarným umením a preto šiel do umeleckej školy, kde sa učil  akademickej kresbe a zároveň pokračoval v graffiti.  V roku 2013, kedy sa prvýkrát stretol s  tetovaním, si uvedomil, že tu môže uplatniť svoj talent najlepšie. Ďalej musel iba ovládnuť techniku práce s pokožkou, aby sa stal profesionálnym tatérom.

Univerzálny umelec

Vďaka svojmu záujmu o tak odlišné oblasti vizuálneho umenia, ako je graffiti a akademická kresba, je skutočne všestranným umelcom, ale stále preferuje realistické techniky.  Ako ukazuje prax, Yan  častejšie pracuje v technike čiernobieleho realizmu, ale rád sa ujme aj farebných diel.

Postup práce

Referencie pre svoje práce vytvára Ján pomocou fotografickej koláže. Príprava referencie obvykle prebieha pri prvom sedení spolu so zákazníkom. Veľké a zložité projekty často vyžadujú predchádzajúcu osobnú konzultáciu.

cernobile

Čiernobiele tetovanie

barevne

Farebné tetovanie

bottom of page